Bilgi Güvenliği Politikası

Çalıştığımız müşteriler, devlet kuruluşları ve taşeronlarımız ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin

gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

Hizmetlerimizin sürekliliğini, kritik bilgilerin gizliliğini ve bilgi varlıklarımızın bütünlüklerini sağlamak için;

  •       Risklerimizi sürekli gözden geçiriyor, kabul edilebilir seviyenin üstündekiler için kontroller uyguluyoruz.
  •       Amacımıza ulaşmak için kullandığımız en değerli kaynak çalışanlarımızdır. Bu yüzden bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutarız.
  •       KKTC yasa, tüzük ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı taahhüt ederiz.
  •       Teknik gereksinimlere uygun çalışmaya önem veririz.
Gizlilik Politikası © 2023 Denizler Bilişim Hizmetleri Ltd.